Skip links

VMG MEDIA - TUYỂN DỤNG

"VMG CHO RẰNG, TÀI SẢN HỮU HÌNH CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN, CON NGƯỜI MỚI LÀ VỐN QUÝ NHẤT CỦA CÔNG TY"

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TẠI VMG

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG MỨC LƯƠNG SỐ LƯỢNG ĐỊA ĐIỂM
Nhân viên kế toán nội bộ 10 – 15tr 02 HÀ NỘI, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG
Nhân viên kế toán tổng hợp 12 – 20tr 03 HÀ NỘI, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG
Nhân viên hành chính văn phòng 09 – 15tr 03 HÀ NỘI, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG
Trưởng phòng hành chính nhân sự 13 – 30tr 2 HÀ NỘI, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG
Nhân viên kinh doanh 08 – 15tr 1 HÀ NỘI, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG
Nhân viên Sale Admin 12 – 20tr 1 HÀ NỘI, TPHCM, ĐỒNG NAI, BÌNH DƯƠNG

ỨNG TUYỂN NGAY